Pracoviště pro optickou interferometrii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce je zaměřena na sestavení pracoviště určeného pro experimenty vycházející z optické interferometrie. Jsou zde popsány laboratorní úlohy sloužící pro demonstraci základních principů interferometrie. Podrobně je popsána metoda měření výškového profilu objektů metodou optické interferometrie v bílém světle.
This thesis is specialized on composition of workplace for experiments flowing from optical interferometry. Here are described laboratory exercise servant for demonstration basic principles of interferometry. In more details is described method measurement of height profile objects with method white light interferometry.
Description
Citation
BLECHA, M. Pracoviště pro optickou interferometrii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student prezentoval svoji závěrečnou práci. Jaké jsou metody odstranění prachu ze CCD chipu? Na tuto otázku oponenta práce odpověděl s výhradami. Otázky komise: 1. Nejistoty měření a kalibrace 2. Jak jste se vypořádal s chvěním soustavy? Student odpověděl uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO