Regenerativní kmitání při soustružení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Regenerativní kmitání při soustružení negativně ovlivňuje řezný proces, životnost nástroje i obrobenou plochu. Chvění je v této práci popsáno matematicky. Uvedeny jsou příčiny jeho vzniku při soustružení a základní metody úplného odstranění nebo částečné redukce. Druhá část práce obsahuje metody měření a analyzování s využitím moderních softwarů.
Regenerative chatter in turning negatively affects the cutting process, the tool live and the machined surface. In this work is a vibration discriebed by using mathematical formulas or terms. There are listed some causes of creation vibration in turning and some basic methods of complete removal or partial reduction. The second part of this work contains examples of measure and analysis in connection with using of modern software.
Description
Citation
DAVID, V. Regenerativní kmitání při soustružení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)
Date of acceptance
2011-06-13
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Proč myslíte, že u frézování má nástroj větší sklon ke kmitání? Na jakém principu pracuje akcelerometr? Jak jsou kmity snímány? Co má největší vliv na kmitání z hlediska obráběného materiálu (jaká mechanická vlastnost)? Ocel 14 100 - mez pevnosti 800 Mpa - o jaký typ oceli se jedná? V čem je specifická a na co se používá? Přerušovaný řez při soustružení v kontextu Vaší práce - jak se projevuje kmitání při přerušovaném řezu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO