Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století.

but.committeeIng. arch. Milan Košař - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - tajemník, Akad. Ing. arch. Jan Velek - člen, doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. - člen, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka úvodem prezentovala svůj projekt Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21. století. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: Jak funguje provoz náměstí se školami v čase mimo provoz škol? Jak velká je tělocvična? Jak funguje oslunění severní části viladomů? Následovaly dotazy komise: Finanční náročnost řešení překlenutí železnice? Ulice Schodová je obsloužitelná pouze z garáží? Měřítko tělocvičny na náměstí? Opodstatnění tvarového řešení některých bloků? Studentka s dokonalým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a rozvoj sídelcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPavlovský, Tomášcs
dc.contributor.authorKunderová, Markétacs
dc.contributor.refereeErben, Adamcs
dc.date.accessioned2021-06-17T06:57:37Z
dc.date.available2021-06-17T06:57:37Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractDiplomová práce řeší návrh udržitelné městské struktury 21. století na bázi středověkého města v Náměšti nad Oslavou na Vysočině. Jedná se o poměrně rozsáhlou lokalitu vymezenou územním plánem pro budoucí rozvoj města. Území je specifické tím, že se nachází celé v severním svahu a přímo sousedí s železniční tratí, což představuje fyzickou i hlukovou bariéru pro potenciální výstavbu. Cílem práce je navrhnout takové řešení, které využije dispozice místa, nabídne moderní a ekonomický způsob bydlení a vytvoří patřičné veřejné prostory na bázi středověkých měst. Záměrem je propojit novou lokalitu se stávající strukturou města a zabránit tak vzniku městské periferie.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the design of a sustainable urban structure of the 21st century based on a medieval town in Náměšť nad Oslavou in the Vysočina region. It is a relatively large location defined by a zoning plan for the future development of the town. The area is specific because it is located entirely on the northern slope and is directly adjacent to the railway track, which is a physical as well as noise barrier for potential construction. The aim of the thesis is to design a solution that uses the potential of the place, offers a modern and economical way of living and creates appropriate public spaces based on medieval towns. The intention is to connect the new location with the existing structure of the town and thus prevent it from becoming the city periphery.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKUNDEROVÁ, M. Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.cs
dc.identifier.other136274cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/198275
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNáměšť nad Oslavoucs
dc.subjectZa Tratícs
dc.subjecturbanismuscs
dc.subjectměstocs
dc.subjectlesoparkcs
dc.subjectveřejný prostorcs
dc.subjectželezniční traťcs
dc.subjectseverní svahcs
dc.subjectzelený horizontcs
dc.subjectbloková zástavbacs
dc.subjectviladomycs
dc.subjectorganická architekturacs
dc.subjectbydlenícs
dc.subjectNáměšť nad Oslavouen
dc.subjectZa Tratíen
dc.subjecturbanismen
dc.subjecttownen
dc.subjectforest parken
dc.subjectpublic spaceen
dc.subjectrailway tracken
dc.subjectnorthern slopeen
dc.subjectgreen horizonen
dc.subjectblock buildingsen
dc.subjecttownhousesen
dc.subjectorganic architectureen
dc.subjecthousingen
dc.titleNávrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století.cs
dc.title.alternativeDesign of a sustainable urban structure - based on a medieval city - for the 21st century.en
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-15cs
dcterms.modified2021-06-16-10:11:39cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid136274en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:21:28en
sync.item.modts2021.11.10 13:07:30en
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-57018.pdf
Size:
64.28 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-57018.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-57006.pdf
Size:
67.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-57006.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
178.67 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_136274.html
Size:
1.47 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_136274.html
Collections