Využití přesného kapacitního mostu pro měření indukčnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá možnostmi měření indukčnosti na přesném kapacitním mostu AH 2500E. Pro přesná měření indukčností využitelná v metrologii neexistují vhodné přístroje. Měření indukčností lze realizovat čtyřmi metodami. Nejnovější metodou z nich je měření indukčnosti pomocí T článků, které se pro tyto účely zatím nepoužívá. Prakticky je metoda zkoumána na ČMI Brno. Pro její uvedení do praxe je nutné provést počítačové simulace a analýzy pro stanovení vlivů které měření ovlivňují. Dále je také nutné prověřit opakovatelnost měření a stanovit metodiku samotného měření a případných korekcí naměřených hodnot.
This master’s thesis is dealing with possibilities of measurement of inductance by using of accurate capacitance bridge AH 2500E. In metrology there are no appropriate devices available for accurate measurement of inductance. It can be realized by four methods. The newest one is based on T elements, it is not used for this purpose yet and it is practically investigated in CMI Brno. For its introduction to practice it is neccessary to complete computer simulations and analysis of influences affecting measurement. It is also inevitable to examine repeatability of measurement, define methodology of measurement and potential corrections of measured values.
Description
Citation
UHER, M. Využití přesného kapacitního mostu pro měření indukčnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Karel Hájek, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Lepka, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student obhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO