Design PC skříně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zbývá návrhem počítačové skříně s přihlédnutím k moderním trendům a směrům vývoje počítačů. Práce řeší počítač – počítačovou skříň jakožto domácí zábavné centrum při respektování ergonomických, ekonomických a psychologických aspektů daných moderní společností. Analýzou dílčích problémů pak vzniká návrh počítačové skříně primárně zaměřený na domácí užití, kde slouží jako centrum zábavy a společenského života.
Bachelor’s thesis concerns with a design of computer case where modern trends and modern ways of development are taken into consideration. This thesis is focused on computer – computer case as a home entertainment center with respect to ergonomic, economical and psychological aspects which are demanded by modern society. By analysis of wide spectrum of problem is new computer case designed so that it is ideal form of a home computer. This computer serves as an entertainment and a social life center.
Description
Citation
SVATOŠ, H. Design PC skříně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
doc. Ing. arch. Jan Rajlich (předseda) Mgr. Svatopluk Řezníček (místopředseda) doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (člen) doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (člen) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO