Prováděcí projektová dokumentace pro elektrickou instalaci Loxone pasivního domu s FVE

but.committeeprof. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (předseda) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Eva Holasová (člen) Ing. Zoltán Galáž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Sklenář, CSc. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponrnta: Dle půdorysu rodinného domu je součástí i pergola, která není nijak napojena na navrženou zemnící soustavu. Je vhodné či nutné tuto hliníkovou pergolu připojit rovněž na navrženou zemnící soustavu, i přes fakt, že je v ochranném pásmu zemničů? Na základě čeho byly stanoveny parametry energetické bilance v technické zprávě (soudobý výkon, soudobost a výpočtový proud)? Z rozpočtu není zřejmé jaký rozsah prací je v tomto rozpočtu zahrnut, jelikož je cena prací extrémně nízká (74tis), prosím o vyjasnění. Otázky komise: Jak je to s přepočítáváním z EUR na CZK? Rozvaděč je jen pro Loxone nebo i jiné technologie? Metalické vedení kategorie 5 a 6, proč není 7? Síťové aktivní prvky byly vybrány studentem? Proč se investor rozhodl pro technologii Loxone? Co systém Loxone zjišťuje z ochrany před bleskem? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programTelekomunikační a informační systémycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBátora, Branislavsk
dc.contributor.authorBolf, Mareksk
dc.contributor.refereeTopolánek, Davidsk
dc.date.accessioned2022-06-15T07:54:24Z
dc.date.available2022-06-15T07:54:24Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractPráca sa zaoberá problematikou projektovania silnoprúdových a slaboprúdových elektrických rozvodov v rodinnom dome, pričom sa kladie dôraz na ich pripojenie do inteligentného riadiaceho systému Loxone. V práci je popísaný riešený objekt, princíp návrhu ochrany pred bleskom, spôsob vedenia kabeláže, spôsob ovládania jednotlivých technológií systémom Loxone a popis proprietárnych protokolov Loxone a protokolov, prostredníctvom ktorých dokáže systém Loxone komunikovať s inými zariadeniami. V praktickej časti bola vypracovaná výkresová dokumentácia bleskozvodu, káblových trás, detailného zapojenia zberníc a komponentov Loxone a silnoprúdového a slaboprúdového rozvádzača. Ďalej bola spracovaná technická správa a rozpočet elektroinštalácie.sk
dc.description.abstractThe thesis deals with the design of high-current and low-current electrical wiring in a house, with emphasis on their connection to the intelligent control system Loxone. The thesis describes the house, the principle of designing lightning protection, the way of cabling, the options to control individual technologies by the Loxone system and the description of proprietary Loxone protocols and protocols through which Loxone system can communicate with other devices. In the practical part was prepared drawing documentation for the lightning conductor, cable routes, detailed connection of Loxone buses and components and high-current and low-current switchboard. Furthermore, the technical report and the budget of the electrical installation were prepared.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationBOLF, M. Prováděcí projektová dokumentace pro elektrickou instalaci Loxone pasivního domu s FVE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other141249cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205491
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprojektová dokumentáciask
dc.subjectochrana pred bleskomsk
dc.subjectelektrické rozvodysk
dc.subjectinteligentná elektroinštaláciask
dc.subjectLoxonesk
dc.subjectkomunikačné protokolysk
dc.subjecttechnická správask
dc.subjectproject documentationen
dc.subjectlightning protectionen
dc.subjectelectrical wiringsen
dc.subjectintelligent electrical wiringen
dc.subjectLoxoneen
dc.subjectcommunication protocolsen
dc.subjecttechnical reporten
dc.titleProváděcí projektová dokumentace pro elektrickou instalaci Loxone pasivního domu s FVEsk
dc.title.alternativeDetail design documentation for the electrical installation Loxone of a passive house with PV systemen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-10:00:50cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid141249en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 09:54:24en
sync.item.modts2022.06.15 08:17:28en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.89 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
10.63 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141249.html
Size:
7.76 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141249.html
Collections