Systém pro sledování pohybu očí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá systémy pro sledování očí a možností využití sledování očí k ovládání různých periferií. V teoretické části je rozebrána fyziologie lidského oka, typy systémů a metody sledování očí. Na základě prostudování metod zpracování a analýzy obrazu v programovém prostředí LabVIEW a jeho systému IMAQ Vision byl realizován optický systému pro sledování pohybu očí. Vytvořený program slouží k online i offline registraci místa pohledu a záznamu trajektorie.
This work deals with eye tracking systems and possibility of using them for control of many software or hardware devices. Project explains eye anatomy and electrophysiology, types of eye trackers and methods of eye tracking. We studied methods of image processing and image analyzing in LabVIEW development system and IMAQ Vision subsystem. On the base of these studies, we created whole eye tracking system .This system can be used for both the eye tracking from video recording and real time eye tracking. This system can monitor position or trajectory of look.
Description
Citation
VOJTÍŠEK, J. Systém pro sledování pohybu očí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (místopředseda) prof. MUDr.Ing. Petr Hluštík, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen) Ing. Zenon Starčuk, CSc. (člen) MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-07
Defence
Otázka oponenta: Student odpověděl na otázku doc. Koláře a navrhnul jak jej řešit. Diskuze: Na otázku MuDr. Forýtkové (jaké je praktické využití metody) student s přehledem odpověděl. Ing. Starčuk se dále tázal na korekci pohybů hlavy, jejichž korekci student vysvětlil. Dr. Vondra položil otázku, jakým způsobem je provedena filtrace mrkání. Na tuto otázku student přehledně odpověděl. Obhajoba práce byla v zásadě uspokojivá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO