Moderní metody povlakování řezných nástrojů a jejich aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práca pojednáva o PVD povlakovacích metódach so zameraním na katodické magnetrónové naprašovanie HIPIMS. Venuje sa štúdiu mechanických a štrukturálnych vlastností povlakov vytvorených týmito metódami. Experimentálna časť analyzuje mechanické a trvanlivostné vlastnosti rezných nástrojov s rôznymi povlakmi vytvorených metódou HIPIMS. Výstupom experimentálnej časti bakalárskej práce je overenie metodiky porovnávania rezných momentov nástrojov s rôznymi povlakmi TiN a TiAlN vytvorených naprašovaním HIPIMS nástrojom bez povlaku.
This study is aimed on PVD coatings with focus on one of the more advanced PVD methods – high-power impulse magnetron sputtering (HIPIMS). This study aims to describe mechanical and structural proprieties of multiple types of PVD coatings. Experimental part of this study aims to analyse mechanical proprieties and durability of cutting tools with coatings created using HIPIMS methods. The experimental part of this work results in comparison of cutting moments of cutting tools coated with TiN and TiAlN using HIPIMS and a cutting tool without coating.
Description
Citation
KOLENIČ, M. Moderní metody povlakování řezných nástrojů a jejich aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen)
Date of acceptance
2019-06-21
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Uveďte výhody a nevýhody CVD metody a její modifikace. 2. Je nějaký rozdíl v napařování a v naprašování? 3. Meření z elektronové mikroskopie jste realizoval sám? Co znamená zkratka na vašich snímcích ve druhém řádku zprava? 4. Které jsou součástí primárního paprsku SE nebo BSE? 5. Uvádíte, že Vám poklesl řezný moment, čím si to vysvětlujete? 6. Uvádíte že nejlépe dopadl vzorek A nebo případně D a dále uvádíte, že i vzorek A bez povlaku má nejlepší tvorbu třísek, čím si to vysvětlujete? 7. Ověřoval jste i drsnost povrchu? 8. Ověřoval jste závity kalibrem?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO