Modulární platforma MEB pro elektromobily

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností nově vyvinuté modulární platformy MEB pro elektromobily koncernu Volkswagen. Cílem bylo vytvoření rešeršní studie o technických parametrech platformy a možnostech jejího využití pro různé kategorie vozidel nejen v rámci koncernu Volkswagen, ale i sdílení platformy s konkurencí. V závěru bakalářské práce je zformulovaný dopad technologií, nabízených modulární platformou MEB, na vývoj a výrobu elektrických vozidel, a s tím související možnost zvratu v rozšíření elektrického pohonu.
This bachelor’s thesis focuses on the possibilities of the newly developed modular electric drive matrix MEB of the Volkswagen Group. The aim was to create a research study about technical parameters of the platform and the possibilities of its use for various categories of vehicles not only within the Volkswagen Group, but also the offer to competing manufacturers. In conclusion of the bachelor’s thesis is formulated the impact of technologies, offered by the modular electric drive matrix, on the development and production of electric vehicles and the related possibility of a reversal in the expansion of electric drive.
Description
Citation
TKACH, S. Modulární platforma MEB pro elektromobily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Prokop, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Studentka seznámila odbornou komisi se svojí závěrečnou prací. Následovala část, kdy studentka odpovídala na následující otázky oponenta: Jaký je současný a perspektivní podíl „zelené elektřiny“ při výrobě elektrických vozidel? - ZODPOVĚDĚLA Najde platforma MEB uplatnění také v motoristickém sportu? - ZODPOVĚDĚLA Odbornou komisí byly dále položeny tyto otázky týkající se závěrečné práce: Jaká je celková možná kapacita baterie u platformy MEB? - ZODPOVĚDĚLA Jsou využívány různé typy baterií anebo dochází k navýšení celkové kapacity pouze navyšováním počtů článků? - ZODPOVĚDĚLA Čím je způsobeno velmi rychlé zrychlení elektromobilu při jeho rozjezdu? - ZODPOVĚDĚLA S jakým převodovým ústrojím je počítáno v rámci platformy MEB? - ZODPOVĚDĚLA Co obnáší autonomní stupeň chování 4 u automobilu? - ZODPOVĚDĚLA S jakými problémy se setkávají výrobci elektromobilů u baterií? - ZODPOVĚDĚLA
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO