Porovnání vrtacích procesů na vzorcích materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Již podle názvu můžeme usoudit, že tato rešeršní práce se zabývá porovnáním vrtacích technologii. V úvodu práce jsou shrnuty různé typy nástrojů a strojů k tvorbě vnitřních rotačních děr, další práce část naváže na pojednání o vrtacích přípravcích a nástrojových materiálech. V závěru práce je popsán provedený experiment odvrtání vnitřních rotačních děr.
According to the name we can judge, that this research work is interested in comparing drilling technologies. The introduction of work includes different types of tools and machines to production interior rotated holes, another part continues with dissertation about drilling preparatory and tools materials. The end of work describes the experiment about drill interior rotated holes.
Description
Citation
FURCH, M. Porovnání vrtacích procesů na vzorcích materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta a dalších členů komise. Jednotky a značení posuvu a řezné rychlosti. Nejstarší typ vrtáku. Rozdíl mezi posuvem na otáčku a posuvovou rychlostí. BTA a ejektorové vrtání - rozdíly. Princip ejektorového vrtání. Úhel čela vrtáku od obvodu k ose nástroje. Vliv příčného ostří při vrtání; jak jsou konstruovány moderní vrtáky? Kde je na vrtáku čelo? Proč je vrtání hrubovací operace? Úhel špičky vrtáku při vrtání do gumy. Metody broušení vrtáků (tvary vybrušovaných ploch). Vrtání díry 20H7 - sled operací. Rozdíl mezi výhrubníkem a výstružníkem. Co bylo cílem experimentu a jak by šel vylepšit? Materiál hrotu pro měření drsnosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO