Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti UNIVERS s. r. o. za období 2011-2015. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část obsahují teoretické poznatky, které jsou následně využity v praktické části. Ke zhodnocení finanční situace společnosti jsou použity vybrané metody finanční analýzy. Poslední část práce je věnováno vlastním návrhům, které by měly dopomoci ke zlepšení finanční situace.
The bachelor thesis deals with the assessment of the financial situation in the company UNIVERS s. r. o. during years 2011-2015. The thesis is divided into three basic parts. The first part provides the theoretical basis, which is subsequently used in the practical part. The chosen methods of the financial analysis are used in order to evaluate the financial situation of the above-mentioned company. In the last part, I present my own proposals, which could improve the company financial situation.
Description
Citation
TRAN NGOC, T. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno doc. Meluzín: Jaký vliv bude mít pokles cen na vaše návrhy? odpovězeno Ing. Tesař: připomínky k práci. Ing. Juřica: Ověřil jste si reálnost vašeho návrhu ohledně faktoringu? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO