Použití odlitků z hořčíkových slitin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Slitiny hořčíku mají pro své vlastnosti stále nevyužitý potenciál v technických aplikacích. Historie kovu není dlouhá, první aplikace jeho slitin začaly na začátku 20. století. Hořčík má tu vlastnost, že je velmi lehký. Váží o třetinu méně než hliník a je třetím nejužívanějším konstrukčním kovem. Problematická je však jeho příprava a zpracování, jelikož má hořčík vysokou afinitu ke kyslíku. To se projevuje intenzívním hořením. Během století vývoje se zdokonalila jak výroba, tak slitiny. Využití slitin hořčíku nabylo většího významu a nejvíce se uplatňuje zatím v automobilovém průmyslu. V poslední době expanduje poptávka nejvíce v elektrotechnice. Další využití lze najít v letectví, energetice, armádě a mnoho dalších odvětví.
Magnesium alloys are still idle in technical applications because of their properties. The history of metal is not very old, the first application of its alloy started on the beginning of the 20th century. Magnesium is very light. Its weight is about one third less than the weight of aluminum and it is the third most frequented structural metal. However its preparation and processing can be problematical because magnesium has high affinity to oxygen. It causes intensive burning. During the century of stature have been improved both production and alloys. The usage of magnesium alloys took more importance and it is the most used alloy in automotive field sofar. Recently its demand expands mainly in electrotechnics. Next usage we can find in aeronautics, energetics, military and many other branches.
Description
Citation
PERNICA, V. Použití odlitků z hořčíkových slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (člen) Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Martin Svadbík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO