Návrh nového řešení těsnění nastavovacího šroubu světlometu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce zabývající se problematikou těsnění nastavovacího šroubu světlometu. Obsahuje analýzu uložení těsnícího O-kroužku a analýzu zajištění nastavovacího šroubu v pracovní pozici. Na základě analýzy je vypracován nový návrh rozměrového uložení těsnícího O-kroužku, a nový návrh zajištění nastavovacího šroubu. Vybrané části analýzy byly ověřeny výpočtovými simulacemi MKP v programu SimDesigner využívající 3D modely zpracované v CAD systému Catia v5. Součástí práce je studie proveditelnosti úpravy formy vstřikovacího nástroje nastavovacího šroubu dle navrženého řešení.
The bachelor thesis covers several issues connected with the sealing of headlamp adjusting screw. The thesis includes analysis of the O-ring fastening and analysis of the fixation adjusting screw in functional position. On the basis of the analyses a new design of O-ring fastening, a new design of the adjusting screw fixation are proposed. Finite Elements Method in SimDesigner software using 3D modeling capabilities provided by Catia V5 were used for calculations and simulations in selected parts of the analysis. The feasibility study regarding adjustments of the existing casting form of the adjusting screw is included in the thesis.
Description
Citation
LYSA, B. Návrh nového řešení těsnění nastavovacího šroubu světlometu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Josef Brychta (člen) doc. Ing. Miroslav Maduda, CSc. (člen) Ing. Lubomír Stránský, CSc. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO