Biometrické autentizační metody

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
První část bakalářské práce zahrnuje popis základních pojmů souvisejících s biometrií. Dále jsou zde popsány a rozděleny jednotlivé biometrické metody. Je popsán jejich princip a přibližné výkonnostní parametry. V druhé praktické části je otestována bezpečnost tří rozdílných biometrických metod. Jsou popsány jejich výkonnostní parametry a vlastnosti, uveden princip pokusu o oklamání metody a jeho úspěšnost. Výsledky jsou vyhodnoceny a je uvedeno doporučení pro konkrétní využití metody. Poslední část zhodnocuje získané zkušenosti při návrhu bezpečného autentizačního systému.
The first part of this bachelor thesis includes description of elementary terms in biometrics. Different biometric methods are also described and classified there. It describes the principles of the methods and their approximate performance characteristics. In the second part, practical safety of three different biometric methods is tested. Their performance characteristics and properties are described and also the principle of attempting to mislead the methods and its success is demonstrated. The results are evaluated and recommendations for practical use of the methods is given there. The last part of the thesis evaluates the experience gained in the design of a safe authentication system.
Description
Citation
FLÍDR, J. Biometrické autentizační metody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Karel Němec, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kovář, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Pelka (člen)
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Jak by jste řešil autentizaci studentů při vstupu na vysokoškolsé koleje?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO