Zhodnocení ekonomické efektivnosti podnikové investice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem bakalářské práce je posouzení ekonomické efektivnosti investice společnosti s ručeným omezeným STAMACO engineering na základě vybraných metod hodnocení investičních projektů včetně formulace doporučení o realizaci. V první části jsou vymezena teoretická východiska, další část se zabývá aplikací vybraných metod hodnocení investičních projektů, následuje zhodnocení finanční situace podniku za období 2010 – 2012 včetně formulování doporučení na zlepšení v problémových oblastech.
The goal of thesis is evaluation of investment project of STAMACO engineering Ltd. on the basis of chosen methods of evaluation of investment project including formulation of recommendation regarding the implementation. The first part is dedicated to the theoretical background, the next part concerns elementary methods aplication, after that follows assessment financial position of this company during the period 2010 – 2012 including formulation of reccommendation for improvement in problem areas.
Description
Citation
IZÁK, F. Zhodnocení ekonomické efektivnosti podnikové investice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Otázky oponenta - Ing. Lukáš Kytnar: 1) Tabulka č. 12 - uvést konkrétní případy, jak se bránit proti platební neschopnosti firmy do budoucna. - odpovězeno 2) Str. 56 - Jak lépe hospodařit s nerozděleným ziskem? - odpovězeno Otázky vedoucího - doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.: nejsou Otázky komise: 1) Mgr. Helena Musilová: Jak byste v právnění terminologii formuloval spojování hráčů na trhu (SWOT analýza)? - odpovězeno 2) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D.: Využívá společnost pozastávky? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO