Výstavba velkých bloků OZE v ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zpracování rešerše o možnostech výstavby velkých obnovitelných zdrojů energie v ČR. Zejména fotovoltaických elektráren, větrných elektráren, vodních elektráren a elektráren a tepláren na biomasu a zhodnocení vlivu obnovitelných zdrojů energie na stabilitu přenosové soustavy. Je zde dále pojednáváno o problematice spojené s dlouhodobou energetickou koncepcí České republiky a Evropské unie. Hlavní část práce se však zaměřuje na aktuální problematiku využití obnovitelných zdrojů a jejich potenciálního využití v podmínkách České republiky. Dále je práce zaměřena na vliv obnovitelných zdrojů na stabilitu přenosové soustavy a možnosti pro zvýšení její stabilizace.
The main goal of this thesis is researching possibilities of implementation of large renewable power sources in the Czech Republic. In concentrates especially on photovoltaic power plants, wind power plants, water power plants, and heating plants and power plants using biomass and assessment of the impact of renewable power sources on the stability of transmission systems. Among others it deals with long-term conception of power industry in the Czech Republic and the European Union. Nevertheless, the main part of the thesis focuses on an actual issue of exploatation of renewable sources under specific conditions of the Czech Republic. The problematic of the influence of renewable power sources on the stability of transmission grids and possibilities of strengthening that stability is reflected too.
Description
Citation
KRÁTKÝ, L. Výstavba velkých bloků OZE v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO