Urbanisticko architektonická studie městského nízkopodlažního bydlení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Tématem práce je navrhnout městské účelné komfortní bydlení v klidném přírodním prostředí mezi původní zástavbou staré Líšně a panelovým sídlištěm z 80. let 20. století. Návrh nového obytného souboru bude odpovídat současným trendům a potřebám zdravého bydlení.
The theme of the thesis is to propose urban efficient comfortable living in a quiet natural environment between the original settlement of Líšná and the panel housing estate from the 1980s. The design of the new residential complex will be in line with the current trends and needs of healthy living.
Description
Citation
PAVLÍKOVÁ, I. Urbanisticko architektonická studie městského nízkopodlažního bydlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Jiří Löw (člen) doc. Ing. arch. Lubica Selcová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Petr Todorov (člen)
Date of acceptance
2018-05-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO