Decentralizované řízení jeřábu pomocí PLC SIMATIC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce, nazvaná „Decentralizované řízení jeřábu pomocí PLC SIMATIC“, pojednává o celkovém návrhu decentralizovaného řídicího systému průmyslového procesu pomocí PLC SIMATIC. Koncepce tohoto systému je uvedena na modelu portálového jeřábu v úvodní kapitole. Druhá kapitola je zaměřena na problematiku sítě PROFIBUS. Jsou zde popsány jednotlivé typy této sítě a způsob komunikace po nich. Třetí kapitola se věnuje problematice sítě PROFINET (Industrial Ethernet), jednotlivými typy této sítě a způsobu komunikace. Čtvrtá kapitola pojednává o komponentech firmy SIEMENS, které jsou zapotřebí k vytvoření požadovaného řídicího systému. Pátá kapitola popisuje programové prostředí STEP 7 Simatic Manager, STEP 7 - Micro/WIN a WinCC flexible. Obsahuje také tvorbu projektu a komunikace po sítích. V závěru práce je hodnoceno dosažení cílů práce, klady a zápory celkového řešení.
This master’s thesis deals with a total concept of decentralized control system for process control by means of PLC SIMATIC. This concept is demonstrated on a model of a portal crane in the introductory chapter. The second chapter is focused on industrial communication network PROFIBUS. Different types of this network and ways of communication are described. The third chapter is concerned with industrial communication network PROFINET (Industrial Ethernet). Different types of this network and ways of communication techniques are described. The next chapter presents components of Siemens company, which are necessary for creation of demanded control system. The following part describes the programming facilities for STEP 7 programs - Simatic Manager, Micro/WIN and WinCC flexible. It contains creation of the control system including communications on the networks.
Description
Citation
RIBKA, J. Decentralizované řízení jeřábu pomocí PLC SIMATIC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
Student obhájil diplomovou práci a úspěšně zodpověděl položené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO