Ecodesign a jeho současný vliv na konstrukci výrobních strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje přehled předpisů a nařízení přímo ovlivňujících ecodesign strojních zařízení. Přehled nástrojů, které lze použít při aplikaci ecodesignu. Možnosti, pomocí nichž jde dosáhnout úspory energie a šetření životního prostředí. Příklad měření a vyhodnocení spotřeby kapaliny se vzduchem při obrábění. Zhodnocení současného vlivu ecodesignu na konstrukci strojů.
Bachelor thesis contains an overview of the legislation and measures directly affecting a mechanical equipment of ecodesign. Overview of the tools, which can be used in application of ecodesign. Options by which can to achieve save energy and save environment. Example of measurement and evaluation to consumption liquid and air when machining. Evaluating of ecodesign in present influence and his influence to machining construction.
Description
Citation
KORDULA, Z. Ecodesign a jeho současný vliv na konstrukci výrobních strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO