Fotoluminiscenční metody detekce defektů solárních článků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná práce se zabývá moderními metodami detekce defektů solárních článků. Pro možnost klasifikace defektů je podrobně popsán technologický postup výroby krystalických křemíkových solárních článků. Defekty jsou zkoumány metodami elektroluminiscence a fotoluminiscence. Metoda fotoluminiscence je inovována o možnost využití různých vlnových délek budících zdrojů. Pro jednotlivé metody je vymezen rozsah použití v průmyslové výrobě.
This thesis discusses modern methods for fast defect detection of solar cells. For the means of the defect classification, the technological production process of crystalline silicon solar cells is described. The defects are researched by the electroluminescence and prohtoluminescence methods. The Photoluminiscence method is improved by the posibility of using different wavelenght of excitacion sources. The range of using in industrial production is determined for the discussed methods.
Description
Citation
VALA, Z. Fotoluminiscenční metody detekce defektů solárních článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a management
Comittee
prof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. (člen) Ing. Karel Pospíšil (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se zadáním, zpracováním a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: 1. Jaké vlnové délky musí generovat zdroj záření vhodný pro metodu fotoluminiscence? 2. Lze pro tuto metodu použít zdroj záření vlnové délky okolo 1000nm? Proč? 3. Čemu odpovídají tmavá a světlá místa na snímcích solárních článků pořízených metodami elektroluminiscence a fotoluminiscence?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO