Fixační média pro fluorescenční mikroskopii liposomů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá syntézou fixačních médií vhodných pro fluorescenční mikroskopii liposomů. Teoretická část obsahuje literární rešerši zaměřenou především na charakterizaci, dělení a využití fixačních prostředků v chemické praxi. Experimentální část se dále zabývá výběrem vhodného fixačního prostředku pro přípravu mikroskopických preparátů na bázi liposomů.
This bachelor thesis deals with the synthesis of fixation medias suitable for fluorescence microscopy of liposomes. The theoretical part contains a literature search focused primarily on the characterization, classification and use of chemical fixatives in chemical practice. Experimental section also deals with the selection of appropriate fixative for preparation of microscopic preparations based on liposomes.
Description
Citation
KVASNICOVÁ, K. Fixační média pro fluorescenční mikroskopii liposomů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Klučáková – Vzešlo z práce jednoznačné doporučení, jak vzorky fixovat? Byl zjišťován stupeň homogenizace po sonifikaci? Veselý – Opouští elektron atom při excitaci? Můžete detailněji popsat obrázek 5? Jaký přesně fluorescenční mikroskop byl v práci použit? K čemu se u použitého přístroje používají filtry?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO