Transformátor - podklady pro výuku v elektronické formě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Úlohou tejto bakalárskej práce je spracovanie problematiky transformátorov, formou učebného textu. Snaží sa jednoduchým spôsobom popísať princíp činnosti, spôsob vyhotovenia a fyzikálne deje ktoré sa odohrávajú pri jeho chode. Popisuje tiež základné pracovné stavy transformátora a spôsob spájania vinutí.
The aim of this bachelor thesis is to process the issue of transformers in the form of a learning text. It tries to describe in a simple way the principle of the work of the transformer, the way of its construction and physical processes which occur during its function. It also describes the main operating states of the transformer and the way of the connection of winding.
Description
Citation
KIJOVSKÝ, F. Transformátor - podklady pro výuku v elektronické formě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Vávra, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Vaněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Jaromír Vrba, CSc. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma: Transformátor - podklady pro výuku v elektronické formě. Prezentoval problematiku transformátoru pro výukové potřeby pomocí elektronických textů, včetně základních vztahů. Vytvořil internetovou databázi hodinových úhlů. Zpracoval možné konstrukční provedení transformátorů a popis samotné funkce transformátoru. Jako další součást elektronických podkladů byla vytvořena i sekce zaměřená na revizní činnos. Student dále vytvořil jako příklad program pro výpočet parametrů náhradního schématu, dále rozšířil webové stránky o ukázku výpočtu tohoto stroje v programu FEMM. V neposlední řadě lze veškeré hodinové úhly a další dostupné dokumenty stáhnout pro potřebu výuky. Student zodpověděl dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO