Smáčivost povrchu vůči kapalinám a druhá viskozita kapalin

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá smáčivostí povrchu vůči kapalinám s rozdělením typu povrchů a jejich chování s použitím různých kapalin. Pomocí experimentu ve kterém byl měřen kontaktní úhel na třech površích s následným vyhodnocením povrchové energie. K měření bylo použito šest různých kapalin, které byly nanášeny na tři různé povrchy. V práci je také zahrnuta druhá viskozita kapalin a její stanovení.
The aim of this bachelor´s thesis is to investigate wettabillity of surfaces towards liquids separated by the types of surfaces and their behavior with usage of various liquids. By experiment in which contact angle was measured on three surfaces with evaluation of surface energy. Six various liquids were used for measuring and put on three different surfaces. This work also contains second viscosity of liquids and it´s formulation.
Description
Citation
HOLUB, J. Smáčivost povrchu vůči kapalinám a druhá viskozita kapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Pochylý, CSc. (předseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO