Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je posoudit finanční situaci společnosti Sonnentor s.r.o., a to v letech 2013-2017 za pomoci vybraných metod finanční analýzy. První část se věnuje teoretickým východiskům práce. Poté následuje praktická část, která obsahuje charakteristiku analyzované společnosti a výpočty ukazatelů. Poslední, třetí část, je zaměřena na návrhy na zlepšení finanční situace vybraného podniku v následujících letech na základě vypočtených hodnot.
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial situation of company Sonnentor s.r.o. in the period of years 2013-2017 based on selected methods of financial analysis. First of all, the theoretical background is explained, followed by the practical part, which contains the characteristics of the analyzed company and figures. Final part presents an appraisal of the financial situation and recommendations for its improvements.
Description
Citation
KUČEROVÁ, A. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) Ing. Milena Otavová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen)
Date of acceptance
2019-06-20
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Folprechtová - Proč používáte v práci terminologii "příjmy a výdaje"? - odpovězeno Ing. Folprechtová - Vysvětlete výrok, že budou klesat fixní náklady? - odpovězeno Ing. Pěta - Kde máte v plánu realizovat pilotní projekt čajovny? - odpovězeno Ing. Pěta - Řešila jste ve Vaší práci i konkurenci? - odpovězeno Ing. Otavová - S jakou jste pracovala marží? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO