Návrh měřicího zařízení pro kalibraci snímačů délky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem kalibračního zařízení pro indukčnostní snímač délky. V teoretické části je zpracován základní přehled v metrologii a stav poznání v oblasti snímačů. V praktické části je navrhnuto několik konceptů měřících přípravků, vybráno a sestaveno vhodné kalibrační zařízení a na závěr provedena kompenzace systematické chyby snímače.
This study aimed deals with the design of a calibration equipment for an inductive distance sensor. The theoretical part provides a basic overview of metrology and the state of knowledge in the field of sensors. In the practical part, several concepts of measuring equipment are suggested, a suitable calibration equipment is selected and assembled, and at last the compensation of the systematic error of the sensor is performed.
Description
Citation
ZINDLER, L. Návrh měřicího zařízení pro kalibraci snímačů délky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Vendula Sámelová, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Prezentace: - Cíle práce - Koncepty měřícího rařízení - varianta A - Koncepty měřícího rařízení - varianta B - XL80 - Koncepty měřícího rařízení - varianta C - ToNic - Zhodnocení navržených variant - Výsledná varianta B - Vyhodnocení naměřených hodnot - Kompenzace chyby snímače - Kompenzace a výstupní tabulka - Závěr Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na všechny otázky oponentky. Otázky členů komise: - Jaké jednotky mají nejistoty měření? - Co jsou aktivní a pasivní sensory? - Jaké mohou mít výstupy využité snímače? - Na jaké vzdálenosti se používají indukční snímače? Student odpověděl na všechny otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO