Zhodnocení finanční situace společnosti TES VSETÍN s.r.o. a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti TES VSETÍN s.r.o. za období 2009–2013 za pomocí metod finanční analýzy a na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření na zlepšení. Teoretická část se věnuje jednotlivým pojmům, metodám a ukazatelům. V praktické části se seznámíme s podnikem a dále také s výsledky jednotlivých finančních ukazatelů a dosaženými výsledky. Poslední část obsahuje shrnutí finanční situace v sledovaném období a návrhy na její zlepšení.
The aim of this bachelor thesis is evaluation the financial situation of TES VSETÍN s.r.o. for the period of 2009-2013 using the methods of financial analysis and based on the findings suggest measures for improvement. The theoretical part focuses on the concepts, methods and indicators. In the practical part, we acquaint with the company and also with the results of of individual financial indicators and and results achieved. The last section contains a summary of the financial situation in the period under review and proposals for its improvement.
Description
Citation
SPÁČILOVÁ, A. Zhodnocení finanční situace společnosti TES VSETÍN s.r.o. a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-02-04
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D.: Jak jste vyhodnotila výsledky ukazatelů finanční analýzy - zodpovězeno Co Vám přinese účast na veletrzích, jaké náklady budou s totuo účastí spojeny a jaká rizika uvažujete? - zodpovězeno částečně Ing. Petr Novák, Ph.D.: Proč jste nedodržela doporučenou grafickou úpravu práce? - zodpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO