Umělá plicní ventilace pro novorozence

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací metody umělé plicní ventilace (CPAP) pro její nejefektivnější využití u novorozenců na neonatální jednotce intenzivní péče. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je popsán základní princip funkce umělé plicní ventilace, onemocnění parenchymu plic, respirační péče u novorozenců a metody zapojení. Druhá část je věnována samotnému výzkumu, který je rozdělen na kapitoly výpočtu tlakových ztrát a samotného experimentu. Poslední část se zabývá srovnáním a vyhodnocením jednotlivých zapojení a doporučením pro nejefektivnější využití v praxi.
The bachelor thesis deals with optimization of artificial lung ventilation (CPAP) aiming to achieve higher efficiency in use with neonates at neonatal intensive care unit. The content of the thesis is divided into three parts. The first part describes the basic principle of the mechanical ventilation operation, lung parenchymal disease, respiratory care of neonates and patient interface devices. The second part of the thesis focuses on research, which is divided into chapters describing calculation of pressure loss and the experiment itself. The last part outlines a comparison and evaluation of individual interface devices and recommendation of effective practical use.
Description
Citation
POHOŘILSKÝ, M. Umělá plicní ventilace pro novorozence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Student zodpovědel všechny otázky oponenta. Dr. Krejčí se dotázal na měření průtoku a výsledky měření. Dr. Charvát vznesl připomínku k označení grafů v práci. Dr. Charvát se dotázal na podrobnosti provedeného měření. Doc. Štětina a doc. Jaroš upozornili na formální nedostatky v práci. Dr. Krejčí vznesl připomínku k uváděné přesnosti některých veličin.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO