Software pro návrh konfigurace kamer panoramatického systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Základní fyzikální zákony o světle, princip snímání obrazu a parametry objektivů a kamer a vzor-ce pro výpočty jejich vhodného rozvržení na stadionu tak, aby snímaly dohromady panorama-tický obraz. Ohnisková vzdálenost, zorný úhel, výpočty pokrytí, obrazové rozlišení. Přechod z teorie do praxe – návrh programu realizujícího danou problematiku. Základy jazyka C++ OpenGL. Návod na použití programu a ukázky.
The basic laws of physics about light, the principle of image capture, camera parameters and formulas for calculations of their appropriate layout of the stadium so that the read together a panoramic image. Focal length, viewing angle, coverage calculations, image resolution. The transition from theory to practice – draft programme of the issue. The fundamentals of the C++ language OpenGL. Program instructions and samples.
Description
Citation
JÍLEK, M. Software pro návrh konfigurace kamer panoramatického systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Mašek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kříž (člen) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Předložená práce vykazuje vážné nedostatky jak po odborné stránce, tak formální stránce. Lze konstatovat, že zadání práce nebylo splněno, v praktické části chybí implementovaná funkcionalita vertikálního pokrytí prostoru, možnost vícebodového umístění kamer, nastavení překryvu zorného pole a vytvoření virtuálního náhledu. Z formálního hlediska práce neodpovídá požadavkům bakalářských prací. Předložený zdrojový kód neodpovídá úrovni bakalářské práce. Komise dospěla k závěru, že práce není celkově na dostatečné úrovni. Otázky oponenta bakalářské práce: Vysvětlete postup výpočtu ohniskové vzdálenosti objektivu, pokud znáte výstupní požadavky na prostorové rozlišení obrazu? – Student dostatečně vysvětlil otázku, uvedl vzorec pro tento výpočet, který není v jeho práci uveden. Vysvětlete, co je to crop faktor. – Student dostatečně vysvětlil otázku.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO