Vyvažování rotorů parních turbín

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je odbornou rešerší pojednávající o problematice vyvažování rotorů turbín a obecně popisující mezinárodní normy, které jsou standardně pro vyvažování používány. První část se obecně zabývá nevyvážeností. Následuje klasifikace typů rotorů, norem pro vyvažování rotorů a popis obecných metod pro vyvažování. V další část je popsáno vyvažovací zařízení a jeho příslušenství. Poslední část této práce pak uvádí postup vyvažování na praktickém příkladě
This bachelor’s thesis is a technical research dealing with issues of balancing turbine rotors and generally describing international standarts commonly used for balancing rotors. The first part is about unbalance in general context. The next part classifies types of rotors, standarts for balancing rotors and balancing methods. Then there is a description of a balancing device. The last part of this thesis includes a step by step process of balancing a specific rotor.
Description
Citation
FILIP, P. Vyvažování rotorů parních turbín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) Ing. Jan Sedláček (člen) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO