Rozbor kinematiky a dynamiky kolenního kloubu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznání kolenního kloubu z hlediska jeho mechaniky, srovnává kinematiku a dynamiku kloubu při různých pohybových aktivitách běžného života jako: chůze, vstávání ze židle, výstup a sestup schodiště, běh. Součástí práce jsou změny pohybu a zatížení kloubu v případech osteoartrózy a kolenní endoprotézy ve srovnání se zdravými jedinci. Dále je zde popsána asymetrie zatížení mezi zdravým a nemocným kloubem.
The bachelor thesis summarizes present knowledge of the knee joint in terms of its mechanics, it compares joint kinematics and dynamics during various locomotor activities of daily living such as: gait, standing up from the chair, ascending and descending stairs, running. Furthermore, the thesis focuses on the changes in the motion and loading of the joint in the cases of osteoarthritis and knee replacement in comparison with healthy individuals. Lastly, it also describes the loading asymmetries between healthy and affected knee.
Description
Citation
HALAMA, J. Rozbor kinematiky a dynamiky kolenního kloubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (člen) Ing. Jiří Dvořáček, Ph.D. (člen) Ing. Libor Nohál, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO