Nav

Abstract
Tématem diplomové práce je vytvoření počítačové hry žánru platformy s názvem „Nav“. Práce zkoumá fáze tvorby hry i postavení her v současném umění. Účelem práce je vytvořit hru založenou na slovanské, zejména ukrajinské, mytologii.
The topic of the diploma thesis is the creation of a computer game of the platform genre called "Nav". The work examines the stages of game creation and the position of games in contemporary art. The purpose of this work is to create a game based on Slavic, especially Ukrainian, mythology.
Description
Citation
SEREBRIANSKA, D. Nav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Gabriela Kotíková Bukovinská (člen) Mgr. Anna Remešová (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen)
Date of acceptance
Defence
Obhajoba diplomové práce byla zahájena prezentací studentky, po níž následovaly posudky vedoucího a oponenta. Vedoucí kvitoval velkou náročnost sólového vývoje hry, oponent vytkl několik nedostatků textové části DZP. Studentka následně zodpověděla dotaz oponenta týkající se využití a zpracování mýtu jako obsahového východiska (vycházela z ukrajinských pohádek a vizuality ukrajinské mytologie). V otevřené rozpravě je dále diskutována dotaženost hry – zde studentka připouští, že ladění projektu bude muset ještě pokračovat. Padl také dotaz na cílovou skupinu a zda byla hra ověřována např. hraním mezi vrstevníky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO