Konstrukce aparatury pro eloxování slitin hliníku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou eloxování hliníku a jeho slitin. Cílem práce bylo navrhnout kompaktní eloxovací zařízení do laboratorních podmínek pro součástky o maximálních rozměrech 200 x 100 x 100 mm. Všechny cíle práce se podařilo splnit, výstupem je konstrukční návrh, výkres sestavy a plně funkční zařízení.
This thesis deals with the problem of anodizing aluminium and its alloys. The aim of the thesis was to design a compact anodizing apparatus for laboratory conditions for components with maximum dimensions of 200 x 100 x 100 mm. All goals of the thesis were met, the outputs of the thesis are design of the apparatus, assembly drawing and fully functional device.
Description
Citation
PROKOP, A. Konstrukce aparatury pro eloxování slitin hliníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Jak jsou řešená zařízení, která se pro eloxování běžně využívají? - zodpovězeno 2) Jak vypadá chemická rovnice elektrolýzy při vámi vybraném procesu eloxování a jaké odpadní produkty v jakém množství vznikají? - zodpovězeno 3) Jak vypadá realizované zařízení po dokončení a jaké jsou výsledky jeho testování? - zodpovězeno doc.Vrbka - Jaký je proces kolorizace eloxovaných výrobků? Jak se ošetřují součásti určené k eloxování? - zodpovězeno Ing. Kubík - Jsou kohouty pro jednotlivé vany odolné proti kyselinám? - zodpovězeno doc. Klapka - Proces probíhá v teplotě okolí, lze do budoucna řešit zvyšovaní teploty v průběhu eloxování? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO