Moderní metody snižování aerodynamického odporu vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zaměřuje na shrnutí prvků, které přispívají ke snížení aerodynamického odporu u vozidel. Aerodynamický odpor je přibližně jednou třetinou celkového odporu vozidla. V 21. století je velká snaha eliminovat přebytečné spalování a spotřebu vozu a právě zde hraje odpor vozu velkou část. Pro analýzu se již dnes používají počítačové simulace, které mnohonásobně zvyšují efektivitu a rychlost konstrukce.
This work is focused on the summary of the elements that contribute reducing aerodynamic resistance of vehicles. Aerodynamic drag is about one-third of the total resistance of the vehicle. Just today, in the 21st century it is a big effort to eliminate excess combustion and consumption of the car, and here plays a big part of the resistance of the vehicle. For analysis are already using computer simulations that greatly increase the efficiency and speed of construction.
Description
Citation
ŠARDICKÝ, J. Moderní metody snižování aerodynamického odporu vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Štěpánek (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Študent prezentoval výsledky svojej BP. Následne zodpovedal 4 otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO