Produktivní obrábění tvarových ploch

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou způsobu frézování tvarových ploch. Teoretická část práce obsahuje obecnou charakteristiku CNC frézování, CNC strojů a řezných nástrojů. V následující části experimentálního ověření se zabývá porovnáním dvou odlišných metod pro frézování tvarových ploch. V této části jsou popsány konkrétní tvarové plochy, volba strojů, volba a výroba řezných nástrojů, popis a realizace obou metod. V závěrečné části práce jsou shrnuty výsledky obou metod.
This bachelor's thesis focuses on a method of milling shaped surfaces. As for the theoretical part, it contains general characteristics of CNC milling, CNC machines and cutting tools. The following part of the experimental verification deals with the comparison of two different methods for milling shaped surfaces. Having said that, it also describes specific shape surfaces, choice of machines, selection and production of cutting tools as well as description and implementation of both methods. The final part of the work summarizes the results of both methods.
Description
Citation
ŠULCOVÁ, E. Produktivní obrábění tvarových ploch [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Aký je rozdiel v cenách hodinovej sadzby použitej 5 osej a 3 osej CNC frézy ? zodpovězeno 2. Z akých materiálov sú použité rezné brity ponorných frézovacích nástrojov ? zodpovězeno 3. Mali použité VBD nejakú povrchovú úpravu ? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO