Modelování pravděpodobnosti skórování ve sportu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce je zaměřena na modelování pravděpodobnosti skórování ve fotbale. V práci je popsán nutný matematický aparát potřebný k sestavení modelu logistické regrese a základní testy statistických hypotéz. Popsaný matematický aparát je poté aplikován na volně přístupná data z profesionálních fotbalových utkání. Výsledný model používá vysvětlující proměnné jako způsob zakončení, polohu na hřišti a zjednodušeně popsanou herní situaci.
This thesis aims for modelling of scoring probability in football. It describes necessary mathematical methods used in logistic regression model building and in basic statistical hypothesis tests. Afterwards the mathematical methods are used on available data from professional football matches. Resulting model uses shooting method, pitch location and simplified match situation as predictors.
Description
Citation
HILSCHER, O. Modelování pravděpodobnosti skórování ve sportu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. (předseda) doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Bednář, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Eva Mrázková, Ph.D. (člen) RNDr. Radovan Potůček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval práci, byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. Otázky oponenta: 1. Vyjasněna oponentem a studentem přesnost výpočtu v jazyce Python. 3. Oponent se studentem vyřešili tvar vzniklé plochy - hyperbolický paraboloid v případě součinu. 2. Rozebrali numerickou stabilitu řešení. doc. Vašík: Jakou knihovnu jste používal v Pythonu? Kolik jste toho programoval sám? Student popsal, jak extrahoval relevantní data se vstupních dat. A dále použití Pythonu. doc. Vašík: Vysvětlete pojem deviace. Student popsal, jak se jedná o součást modelu - vzdálenost od nejlepšího modelu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO