Pro lidi srozumitelný jazyk temporální logiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá automatickým překladem z přirozeného jazyka do temporální logiky. Existující výzkum na toto téma je shrnut a práce je na něm založena. Pro specifikaci temporálních vlastností, je vytvořen kontrolovaný jazyk, podmnožina anglického jazyka. Hlavním přínosem práce jsou algoritmy pro překlad mezi přirozeným jazykem a temporální logikou, založený na zpracovávání a prohledávání vzorů v gramatických závislostech Standfordského parseru angličtiny. Další směr vývoje je diskutován na konci.
The work deals with the automated translation of a natural language to temporal logic. Existing research attempts are summarized and built upon. For specificating the temporal properties a subset of English is introduced. The main contribution of the work is the proposed algorithm of translation of a property in the given language to LTL temporal logic, based on processing of and finding patterns in grammatical dependencies of The Stanford English Parser. Future research directions are discussed at the end.
Description
Citation
ŽILKA, L. Pro lidi srozumitelný jazyk temporální logiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně (A). Otázky u obhajoby: Vaše práce se zabývá překladem vět v omezené angličtině do formulí LTL logiky. Jak si představujete kontrolu korektnosti tohoto převodu? Je jednodušší naučit se použitou jednoduchou angličtinu nebo logiku? Jaké specifikace jazyka jste zvažoval?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO