Regulace teploty v technologickém procesu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Ve své bakalářské práci se zaměřuji na návrh a sestrojení vlastního zařízení pro regulaci teploty v jednotlivých kvasných nádržích ve vinařském provozu. Práce je rozdělena do dvou částí. V rešeršní části je stručně popsána vhodná automatizační technika a teplotní senzory. Návrhová část obsahuje výběr jednotlivých komponent a vyhodnocení výsledků. Dále bylo nutné vytvořit program na regulaci teploty, výkresovou dokumentaci a porovnání finálního výrobku s ostatními komerčními zařízeními. V závěru jsou shrnuta různá doporučení pro praktické užití vlastního navrženého zařízení.
My bachelor thesis deals with the concept and construction of my own equipment for temperature control in individual fermentation tanks which is commonly used in winery industry. The work is divided into two parts. The literature research contains brief description of suitable technology and temperature sensors. My practical part is focusing on the selection of individual components and evaluation of the results. It was also necessary to create a program for temperature control, design documentation and comparison of my final product with others commercial mechanism.In the end of my work I give summary of various recommendations for the practical use of my own product.
Description
Citation
KUBA, M. Regulace teploty v technologickém procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Regulace teploty v technologickém procesu“ Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky členů komise: Jakým způsobem je chlazen mošt? Kde se nachází snímač teploty? Zvažoval jste použití umělé inteligence? Proč nemáte v práci porovnání s komerčními řešeními? Vyhodnocovali jste vliv vašeho řešení na kvalitu produktu? Student odpověděl na otázky položené členy komise s drobným váháním.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO