2D triangulace zdrojů tepelného záření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce je vytvoření inteligentních senzorických jednotek (Intelligent Sensor Unit, ISU) schopných určit zdroj tepelného záření odlišitelný od pozadí. Jednotlivé ISU (Slave) budou komunikovat pomocí sběrnice I2C s centrální řídící jednotkou (Master), která bude určena jak k nastavení ISU (Slave) tak k vlastnímu výpočtu polohy tepelného zdroje a komunikaci s obsluhou. Celý systém ISU bude založen na uP ATmega128. Senzorická část bude schopna snímat v rovině perimetr 0° až 180°, a rozlišit teoretický teplotní gradient objekt-pozadí 2°C. Daná aplikace může být využita pro potřebu monitoringu technologických i živých objektů.
The aim of this thesis is the creation of intelligent sensor units (Intelligent Sensor Unit ISU) able to identify the source of heat radiation can be distinguished from background. Single System (slave) will communicate via the I2C bus to the central processing unit (Master), which will serve as the setting ISU (slave), so for their own heat source position calculation and communication with staff. The whole system is based on the ISU uP ATmega128. Sensory part will be able to scan the perimeter of the plane 0 ° to 180 °, and distinguished theoretical temperature gradient object-background 2 ° C. A given application can be used for the monitoring of technology and living objects.
Description
Citation
ZSEMLE, R. 2D triangulace zdrojů tepelného záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO