Studie úložného a formovacího zařízení pro manipulaci s materiálem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Studie je zaměřena na manipulační a formovací zařízení pro manipulaci s materiálem. Práce zahrnuje rozdělení a kategorizaci těchto zařízení včetně přehledu užívaných zařízení v jednotlivých kategoriích. Dále se zabývá přehledem normativních požadavků se zákony, které se týkají úložných a formovacích zařízení. V příloze je vytvořen tabulový přehled. Jedná se o studijní rešerši, která má formu výukového studijního podkladu.
The study is focused on handling and forming devices for material handling. The work includes the division and categorization of these devices, including an overview of the devices used in each category. It also deals with an overview of normative requirements with laws concerning storage and molding equipment. A tabular overview is created in the attachment. It is a study analysis that takes the form of an educational study background.
Description
Citation
KADLEC, T. Studie úložného a formovacího zařízení pro manipulaci s materiálem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Jiří Hloska, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Student obhájil svou závěrečnou práci a odpoveděl na dotazy vedoucího práce, oponenta a členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO