Návrh zdvihového ústrojí jeřábu 50 t

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového ústrojí mostového jeřábu na 50t. V první části práce obsahuje návrh a výpočet lana, lanových kladek, návrh kladnice a lanového bubnu. V další části práce je zvolen elektromotor, převodovka, brzda, spojky a ložiska. Pro nosnost 50t jsou provedeny příslušné pevnostní výpočty, týkající se lanového bubnu a čepu lanového bubnu. Výstupem této práce je výkresová dokumentace lanového bubnu a výrobních výkresů součástí bubnu.
The submitted bachelor thesis deals with the design of a lifting gear for a bridge crane on 50 tonnes. The first part includes a design and a calculation of a rope, rope pulleys, design of a block and a cable reel. In the second part there is chosen an electromotor, a transmission, a brake, a clutch and bearings. Relevant strength calculations of a cable reel and a cable reel bolt are made for the capacity of 50 tonnes. The output of this bachelor thesis is a drawing documentation of a cable reel and a manufacturing drawing of reel components.
Description
Citation
KOUTNÝ, P. Návrh zdvihového ústrojí jeřábu 50 t [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO