Vytvoření opto-mechanického systému pro plynulé nastavování výkonu laserů v LIBS sestavě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je navržení opto-mechanické sestavy k regulaci intenzity Nd:YAG laseru používaného v LIBS aparatuře. Intenzitu laseru regulujeme pomocí vzájemného natáčení dvou polarizátorů. Polarizátor otáčíme kolem osy svazku pomocí krokového motorku. Krokový motorek je napojen na řídící jednotku a ovládán počítačem. Potřebný počet kroků motorku dosáhneme užitím převodu ozubenými koly.
The purpose of bachelor thesis is construction of opto-mechanical system for regulation of intensity of Nd:YAG laser used in LIBS aparature. Intensity of laser is regulated via rotating of second polarizer to the first one. Polarizer is rotated around axis of laser beam by stepper motor. Stepper motor is connected to driver unit and operated by computer. Necessary number of steps of stepper motor is accomplished by usage of cog wheels transmission.
Description
Citation
POŘÍZKA, P. Vytvoření opto-mechanického systému pro plynulé nastavování výkonu laserů v LIBS sestavě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO