Neuspořádané vzpomínky ze života emeritního znalce

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vám po ukončení znalecké činnosti přiblížil střípky ze života člověka, jenž se stal soudním znalcem a vysokoškolským pedagogem, v této profesi se pak snažil být nestranným, objektivním, vyhýbal se politice, která jej ovšem v poslední době díky masmédiím drtí, asi stejně jako Vás. Pokusil jsem se tedy o plánovitě odlehčenou verzi, se střídajícími se zážitky ze života a občasnými rádoby moudry z oblasti znalectví; snad mne nebudete příliš pomlouvat.
Description
Keywords
Citation
Soudní inženýrství. 2021. vol. 32, č. 2, s. 54-58. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO