Výpočet polohy suportu vůči vřetenu na stroji pro vrtání Brattova otvoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá rešerší o železničních kolech, nápravách, kolejových dvojkolí a injekčním otvoru, který slouží k nedestruktivní demontáži kol z nápravy. Výstupem této práce je zhodnocení možností vrtání injekčního otvoru a návrh výpočtu naklopení vrtacího vřetene vůči vodorovnému supportu při jeho vrtání.
This bachelor thesis do a research on trains wheels, axles, trains wheelsets and an injection hole which serves for nondestructive disassembly of wheels from axle. The output of this work is an evaluation of possible ways of injection hole drilling and a calculation proposal of drilling spindle tilt versus in relation to support in the course of drilling.
Description
Citation
HANÁK, J. Výpočet polohy suportu vůči vřetenu na stroji pro vrtání Brattova otvoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Výpočet polohy suportu vůči vřetenu na stroji pro vrtání Brattova otvoru“ Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky komise: Jak se stroj do přesné polohy dostává a s jakou přesností? Jak probíhá proces vrtání? Jaké jsou doporučené tlaky pro montáž? Jak dlouho trvá doba obrobení železničního kola? Jak vypadá nástroj pro obrobení železničního kola Student zodpověděl otázky položené členy komise s drobným váháním.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO