Termodynamika fázových přeměn - rovnovážné a entalpické diagramy pro soustavu Fe - C

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce shrnuje základních informace o rovnováze soustav, termodynamice fázových přeměn, rovnovážných a entalpických diagramech soustav a souvislostech mezi nimi. Zároveň se důkladněji věnuje konstrukcím přibližných entalpických diagramů z rovnovážných diagramů soustavy Fe-C. Informace jsou podávány co možná nejsnadněji pochopitelnou formou.
This thesis summarizes the basic information about equilibrum of the systems, thermodynamics of the phase transformations, the equilibrum and enthalpic diagrams and their mutual connections. It also deals with construction of the enthalpic diagrams of the system Fe-C using equilibrum diagrams of this system. The information is given as easily understandable form.
Description
Citation
ŠTĚPÁNEK, R. Termodynamika fázových přeměn - rovnovážné a entalpické diagramy pro soustavu Fe - C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) Ing. Hynek Hadraba, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO