Návrh lisovacího přípravku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Stříhání, jakožto technologie plošného tváření, se řadí mezi progresivní způsoby zpracování kovů. V porovnání s novými technologiemi obrábění kovů má stále své nezastupitelné místo ve strojírenské výrobě. Předkládaný projekt je zaměřen na řešení problematiky dělení desek dopravních řetězů, které jsou následně využity k výrobě spojovacích lomených článků. Při posouzení technologičnosti výroby součásti, literární studie a ekonomického porovnání, bylo právě stříhání vyhodnoceno jako nejoptimálnější technologie. S tímto cílem byl navržen přestavitelný střižný nástroj, určený do strojního provozu firmy ŘETĚZY VAMBERK, která se řadí mezi nejvýznamnější výrobce válečkových a dopravních řetězů v Evropě.
Metal cutting, a technology of plane forming, belongs to the group of progressive metal treatment processes. Compared with new technologies of metal machining, metal cutting still has its unique place in engineering production. This project aims at cutting plates of conveyor chains, which are subsequently used in the production of connecting offset links. When rating the technological process of component production, various surveys and economic comparison, metal cutting has been evaluated as the most suitable technology. With this objective an adjustable cutting tool has been designed, intended for use in the production of the ŘETĚZY VAMBERK company, which is one of the leading manufacturers of roller and conveyor chains in Europe.
Description
Citation
HOSTINSKÝ, M. Návrh lisovacího přípravku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací. Bylo odpovězeno na dotazy, které jsou uvedeny v oponentním posudku práce. Byly vzneseny připomínky a otázky: 1. Jak bylo pracováno s dostupnými literárními zdroji? 2. Vyjasnění ekonomického zhodnocení v dané práci. 3. Jak se označuje tažnost? 4. Jaká by byla struktrura po zakalení při tvrdosti 480HV? 5. Vnitřní a vnější článek (viz. označení v práci) je stejný? 6. Proč byl vyloučen postupový nástroj?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO