Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem práce je uplatnění vybraných statistických metod v rámci snahy o zefektivnění kalkulace rentability nápojových a svačinových automatů na základě dat vytvořených při doplňování automatů. Součástí této práce je vytvoření algoritmu pro analýzu doby doplňování automatů a přesunu mezi automaty se zaměřením na hledání podezřelého chování.
The aim of this thesis is to apply selected statistical methods with the objective of optimizing the calculation of profitability of vending machines and snack machines based on the data collected during restocking. The thesis includes the development of an algorithm for analyzing the restocking time and the time required to move between machines, with a focus on identifying suspicious behavior.
Description
Citation
JEŽEK, J. Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-09-05
Defence
Otázky oponenta práce byly zodpovězeny. Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc: Jak by jste hodnotil implementaci z hledicka nákladů? - zodpovězeno Doc Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: Ptal jste se ve firmně na extrémné hodnoty v získaných datech? (doplňování automatu 2 hod, nebo přesun k jinému automatu trvajécí 4 hod?) - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO