Mobilní aplikace zobrazující model terénu v reálném čase

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vykreslováním terénu na mobilním zařízení v reálném čase. Zaměřuje se na aktuální vývoj aplikací v operačním systému Android, zejména vykreslování grafiky pomocí OpenGL ES. Na základě těchto informací a aktuálního stavu již existujících řešení je navrhnuta, implementována a testována výsledná aplikace, která vykresluje okolní terén a za pomoci senzorů zařízení v něm naviguje.
This bachelor thesis deals with terrain rendering on mobile device in realtime. It focuses on current developement of applications in operating system Android, especially rendering of graphics using OpenGL ES. Based on this information and actual state of existing solutions, there is designed, implemented and tested resulting application, that renders surrounding terrain and navigating in it using sensors of device.
Description
Citation
HEJL, R. Mobilní aplikace zobrazující model terénu v reálném čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (předseda) doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-08-27
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Co je vstupem aplikace? Řešil jste překryv popisků?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO