Aktivní studiové reproduktory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou nízkofrekvenčných zosilňovačov v triede D a ich využití v aktívnych reprosústavách typu bi-amp. Zaoberá sa teda taktiež konštrukciou pásmového rozdelenia signálu, zhotoveného pomocou digitálneho signálového procesoru (DSP) naprogramovaného ako horné a dolné priepusti a konštrukciou samotných reproduktorových ozvučníc. Táto práca obsahuje kompletné konštrukčné podklady pre zhotovenie daného výrobku a merania na funkčnom prototype. Návrh celkového zapojenia je možné vidieť v blokovej schéme a podrobnejšie v schémach jednotlivých modulov.
This bachelor's thesis deals with problematics of low frequency amplifiers in D class and their usage in active bi-amp speaker systems. It also deals with construction of so called band crossovers, made using digital signal processors (DSP) that are used as high and low pass filters, and with construction of speaker boxes itself. This work contains simulations of power supply, preamplifier with crossover and volume regulation and power amplifier in app PSpice and simulation of speakers in app Amplion. The draft of an overall diagram can be seen in block scheme and further in schematics of separate modules.
Description
Citation
BARTOŠ, A. Aktivní studiové reproduktory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Povalač, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2016-06-14
Defence
Student prezentuje cíle a postup práce, zobrazuje realizaci zapojení. Na závěr zhodnocuje dosažené výsledky. Po prezentaci odpovídá na otázky oponenta, následně probíhá diskuse k práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO