Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení“ je zaměřena na vybranou společnost Kurzy Jílek s.r.o. a hodnotí její finanční zdraví z poskytnutých výkazů v rozmezí let 2015-2019 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Na základě výsledků z praktické části jsou předloženy návrhy na zlepšení.
The Bachelor Thesis on the topic of „Evaluation of the economical situation of the selected private corporation and proposals to its improvement“ is focused on the choosen company Kurzy Jílek s.r.o and evaluates its financial health from the provided financial statements during the years 2015-2019 using the help of finacial indicators. The work is devided into the theoretical and practical part. The proposals for improvement are provided on the basis of the results from the practical part.
Description
Citation
PÍRKOVÁ, K. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
otázky oponenta - odpovězeno Ing: Fojtů: Jakým způsobem si představujete snížení doby obratu pohledávek? - odpovězeno JUDr. Kopřiva: Jako administrativní pracovníci pracujete na dohodě o spolupráci, v čem spočívá riziko pro Vás i pro firmu? - odpovězeno Co byste neměla mít ve své dohodě o spolupráci stanoveno? -částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO