Zařízení pro záznam dat na SD kartu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro záznam dat s využitím programovatelného hradlového pole. V práci je popsán princip komunikačních protokolů použitých pro komunikaci s paměťovou kartou. V další části je popsán výběr jednotlivých rozhraní, komunikačních protokolů a popsán návrh zařízení pro ukládání dat. Poslední část práce je zaměřena na návrh aplikace pro dlouhodobý sběr dat.
This work deals with desing of devices for recording data using programmable gate array. The paper describes the principle of communication protocols used for communication with a memory card. The next part describes the selection of different interfaces, communication protocols and describes the design of data storage devices. The last part is focused on desing of application for long time data collection.
Description
Citation
ČALOUN, P. Zařízení pro záznam dat na SD kartu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. (místopředseda) Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (člen) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s cíly a řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a členů komise u obhajoby. Položené otázky - oponent: Jakým způsobem řešíte vyhodnocování chybových stavů, které při komunikaci s SD kartou mohou nastat? Proč jste pro komunikaci mezi obvody FTDI a FPGA vybral sériové rozhraní místo rychlejšího paralelního rozhraní, které obvod FTDI také podporuje? Student odpověděl na otázky oponenta. Dále je dotazován na komunikační rozhraní použitá pro práci s SD kartami a je konfrontován s možností snadného obstarání komunikačních modulů, načež student reaguje tak, že dal přednost vlastní realizaci. Student objem realizované práce vysvětlil potřebou nastudovat jazyk VHDL, což zabralo mnoho času. Dále byl dotazován na způsob zápisu dat (raw data / FAT). Diskutována byla datová propustnost, kdy student reagoval tak, že situaci spíše simuloval. Dále byl dotaz na důvod použití SD karet a jejich parametry.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO